menu

Тема творчої групи: "Впровадження хмарних технологій в навчально-виховний процес".

 

Склад творчої групи:

1.Ясиновська І.Л.- вчитель математики, заступник дриектора з НВР, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель;

2. Гостіщев В.В.- вчитель інформатики, спеціаліст ІІ категорії;

3. Нештун О.В. - вчитель інформатики, спеціаліст вищої категорії;

4. Коленснік Г.Л. - вчитель історії та права, спецаліст вищої категорії, старший вчитель.

 

Мета творчої групи: Визначити і розглянути теоретичні і практичні аспекти впровадження хмарних технологій в освітній процес школи.

 

Завдання групи на 2016-2017 н.р.

1. Надання інформації вчителям школи, щодо доцільності впровадження хмарних технологій в навчально-виховний процес;

2.Надання педагогам школи практичної підтримки, щодо впровадження хмарних технологій в навчально-виховний процес.

 

Протягом року було здійснено навчання вчителів, щодо впровадження хмарни-технологій в навчально-виховний процес.

___% вчителів мають електронну пошту gmail. за допомогою якоъ можуть активно використовувати сервіси Інтернету в навчально-виховну діяльність.

Більша частина вчителшів за 2016-2017 н.р. створили власні блоги, блоги класів, на яких активно викладають заходи, що проведені у класі.

 

Методичні блоги вчителів активно використовуються учнями для додаткової підготовки до навчання.

Проект «IT тур »

Мета: цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику діяльності закладів освіти міста хмарних сервісів, наукових досліджень, оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів задля істотного поліпшення результатів освітньої діяльності, зростання особистісного потенціалу суб’єктів освітнього процесу

Завдання проекту: поширення та впровадження в освітній процес новітніх технологій, методик, сучасних інформаційних засобів навчання, які в цілісному своєму поєднанні закладають основу інноваційного розвитку навчальних закладів міста; створення умов, сприятливих для участі закладів освіти міста в здійсненні інноваційної діяльності різних рівнів (всеукраїнський, регіональний, інституційний) та форм (експериментальна, науково-дослідна, проектна, пошукова, грантова діяльності тощо); активне використання в навчальному процесі хмарних сервісів; забезпечення створення віртуальних освітянських спільнот та залучення педагогів міста до роботи у спільнотах; активне використання віртуальних предметних спільнот як е - портфоліо шкільного та ММО вчителів предметників; підготовка адміністрації та педагогів закладів освіти до роботи з сервісами Google; популяризація та активне використання он-лайн ресурси «Юний програміст», «Школа сучасних знань»; сприяння використанню Всеукраїнського репозитарію навчального контенту та забезпечення розміщення на ньому авторських розробок вчителів міста; спрямування належні зусиль для організації та функціонування медіатек, електронних бібліотек чи медіа колекцій у кожному навчальному закладі та методичному кабінетові.

Основні заходи з реалізації мети проекту:

з/п

Назва заходу

Термін

виконання

1.

Проведення тренінгів з навчання вчителів за програмою «Хмарні технології в освіті»

2018-2022

2.

Створення міської динамічної групи «Впровадження сервісів Google у навчально-виховний процес»

2018

3.

Майстер-клас «Створення on-line документів за допомогою сервісу Google Docs»

2018

4.

Майстер-клас «Створення електронних таблиць за допомогою Google Таблиці»

2018

5.

Організація та проведення дистанційного курсу «Тестові технології за допомогою Google форм»

2018

6.

Майстер-клас «Персональний блог - інструмент зміцнення позитивного іміджу педагога засобами Blogger»

2018-2019

7.

Майстер-клас «Створення власного сайту інструментами Google Sites»

2018-2019

8.

Тренінг «Геолокаційні інструменти. Використання Google Maps в освітній діяльності»

2018-2019

9.

Майстер-клас «Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу»

2018-2019

10.

Тренінг “Google форми в роботі практичного психолога й соціального педагога навчального закладу ”

2018-2019

11.

Bar Camp “Інноваційні уроки та виховні заходи в Google G Suite”

2019

12.

Тренінг “Цифрові інструменти Google G Suitе для освіти”

2019

13.

Міський конкурс проектів за допомогою хмарних сервісів Google G Suitе

2022

14.

Майстер-клас «Google Keep»

2018

15.

Тренінг «Робота в медіа середовищі YouTube»

2018-2019

16.

Сприяння створенню динамічних груп педагогів різних навчальних дисциплін для розробки методичних матеріалів з використання хмарних сервісів в освіті.

2018-2019

17.

Продовження роботи по залученню педагогів, учнів та батьків до участі у проекті «Безпека в мережі Інтернет» на порталі ЗапоВікі та у заходах з формування інформаційної культури

2018-2022

18.

Сприяння участі у фестивалі впроваджених проектів за програмою Intel 10 «Навчання для майбутнього» в процесі викладання предметів духовно-морального спрямування;

2018