menu

Документи навчального закладу:

 1. Статут закладу 

 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 3. Правила внутрішнього розпорядку ЗОШ№15
 4. Розпорядження обласної державної адміністрації на продовження освітньої діяльності
 5. Структура та органи управління закладу

 6. Кадровий склад закладу

 7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти
 8. Освітні програми, що реалізуються 

 9. Освітня програма 2020
 10. Територія обслуговування, закріплена за закладом (Карта)

 11. Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

 12. Про  зарахування учнів  до 1-х класів на 2020/2021 рік
 13. Мова освітнього процесу 

 14. Вакантні посади в закладі
 15. Річний звіт про діяльність закладу 

 16. Правила поведінки здобувачів освіти

 17. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
 18. Матеріально-технічне забезпечення закладу

 19. Результати моніторингу якості освіти 2019-2020 н.р.

 20. Правила прийому до закладу
 21. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами

 22. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в ЗОШ № 15

 23. План заходів протидії булінгу (цькуванню) План заходів протидії булінгу 2
 24. Механізм взаємодії учасників навчально-виховного процесу у разі виявлення випадку жорстокого поводження дітей
 25. Контакти