menu
Тест. Комп'ютерні комунікації та комп'ютерні мережі 9-10 кл
1. Комунікаційними або мережними протоколами називають:

Виберіть один з 5 варіантів відповідей
1) правила підключення до мережі
2) правила взаємодії пристроїв комп'ютера
3) правила відключення комп'ютерів від мережі
4) правила взаємодії комп'ютерів у мережі
5) правила підключення пристроїв комп'ютера

2. Кожний пакет - порція інформації, що передається через мережу містить:

Виберіть декілька з 5 варіантів відповідей
1) Порядковий номер порції
2) Текст
3) Адресу відправника
4) Віруси
5) Адресу отримувача 

3.Одноранговою називають мережу:

Виберіть один з 5 варіантів відповідей
1) де один комп'ютер головний - сервер , а інші - робочі станції
2) прийнятну до великої кількості комп'ютерів
3) де відбувається централізоване управління ресурсами
4) де всі комп'ютери одинакові по потужності
5) де всі комп'ютери рівноправні

4.Розрізняють такі види комп'ютерних мереж:

Виберіть декілька з 5 варіантів відповідей
1) Міська мережа
2) Персональна мережа
3) Районна мережа
4) Глобальна мережа
5) Локальна мережа

5. При передачі даних мережею:
Виберіть декількаиз 6 варіантів відповідей
1) Вся інформація передається одним файлом 
2) Пакети можуть передаватися лише одним шляхом
3) повідомлення ділять на невеличкі порції - пакети
4) Пакети послідовно передаються по мережі
5) Пакети можуть передаватися різними шляхами
6) Пакети одночасно передаються по мережі

6.Мережна архітектура може бути:

Виберіть декілька з 5 варіантів відповідей
1) Серверна
2) Однорангова
3) Клієнтська
4) Клієнт-серверна
5) Дворангова

7. Поняття "комунікація" означає:

Виберіть декілька з 5 варіантів відповідей
1) сполучення
2) повідомлення 
3) передавання
4) поширення
5) отримання

8.Відмітьте пункт, де перчислено тільки мережні протоколи:

Виберіть декілька з 5 варіантів відповідей
1) Ethernet, TCP/IP, Bluetooth, Hi-Fi, Avast
2) WAP, Ethernet, TCP/IP, Bluetooth, Windows
3) Ethernet, TCP/IP, MS-DOC,Bluetooth,Оpera
4) Ethernet, TCP/IP, PAW, WAV, Bluetooth, WinRar
5) Ethernet, TCP/IP, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, WAP

9. Відмітьте, які типи з'єднань в мережі, відповідають заданим малюнкам
Изображение: 

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповідей
1) Зірка
2) Шина
3) Кільце
4) Сітка


10. У клієнт-серверній мережі:

Виберіть декілька з 6 варіантів відповідей

1) більша захищеність і зручність у керуванні
2) всі комп'ютери рівноправні
3) сервер керує доступом до спільних ресурсів
4) одні пристрої лише клієнти, інші лише сервери
5) клієнт керує доступом до спільних ресурсів
6) кількість комп'ютерів обмежена кількома десятками

11. Комп'ютерна мережа :

Виберіть один з 5 варіантів відповідей
1) служить для звязку основних пристроїі комп'ютера
2) система зв'язку між двома чи більшою кількістю комп'ютерів
3) це мережа мобільних телефонів
4) це мережа стаціонарних телефонів
5) служить для звязку периферійних пристроїі комп'ютера

12. Рівні обміну даними через комп'ютерну мережу оперують такими величинами:

Вкажіть відповідність для всіх 3 варіантів відповідей
1) Пакети
2) Біти
3) файли
4) Дані

__ Мережний
__ Фізичний
__ Прикладний