menu

Поради для батьків учнів п’ятих класів

 

 • Цікавтеся шкільним життям дитини, обговорюйте складні ситуації, разом шукайте шляхи розв’язання конфліктів.
 • Повідомте класному керівнику про події, що відбулися в родині та вплинули на пси­хологічний стан дитини.
 • Обговоріть із класним керівником, практичним психологом зміни в поведінці дитини.
 • Допоможіть дитині вивчити імена нових учителів, для цього запропонуйте описати вчителів, визначити їхні особливі риси.

в Порадьте дитині в складних ситуаціях звертатися по допомогу до класного керів­ника, практичного психолога.

 • Привчайте дитину до самостійності поступово: вона має сама збирати портфель, те­лефонувати однокласникам і запитувати про уроки тощо.
 • Не послаблюйте одразу контроль за учбовою діяльністю дитини, якщо в період на­вчання в початковій школі вона звикла до контролю з вашого боку.
 • Пам’ятайте, що головними помічниками у складних ситуаціях є терпіння, увага, ро­зуміння.
 • Розмовляйте з дитиною про школу у вільний від домашніх справ час:
 • запам’ятовуйте імена, події та деталі, про які дитина вам повідомляє;
 • використовуйте їх надалі для того, щоб спілкуватися з дитиною на подібні теми.
 • Радійте успіхам дитини в школі та висловлюйте занепокоєність, якщо у неї не все вдається.
 • Не встановлюйте покарань і заохочень, адже вони можуть зумовити виникнення емоційних проблем у дитини.

Допомагайте дитині виконувати домашні завдання:

 • демонструйте власну зацікавленість змістом домашніх завдань;
 • допоможіть дитині з’ясувати запитання щодо виконання домашніх завдань;
 • не підказуйте правильні відповіді під час розв'язання домашніх завдань, нехай дитина знайде їх самостійно;
 • допоможіть дитині відчути інтерес до того, що викладають у школі.
 • З'ясуйте інтереси дитини, а потім встановіть їх зв’язок з навчальними предмета­ми. Наприклад, любов дитини до фільмів можна перетворити на прагнення читати книжки: подарувати книжку, на основі якої вибудовано сценарій фільму.
 • Поспостерігайте, що дитина робить із задоволенням. Наприклад, танцює, грає у футбол або працює за комп’ютером. Надайте дитині більше можливостей розвива­ти свої сильні сторони і таланти.

» Дізнайтеся, як дитина ліпше засвоює матеріал: виконує практичні завдання, спо­стерігає за кимось (чимось) чи слухає когось? Допоможіть дитині навчатися, вико­ристовуючи свої сильні сторони.

 • Дозвольте дитині виконувати певну роботу по господарству Це може додати їй упевненості в собі та дасть змогу відпрацювати певні навички. Розподіліть завдан­ня на маленькі кроки, похваліть зусилля дитини.
 • Спілкуйтесь з батьками, чиї діти відчувають труднощі в навчанні. Батьки можуть надати Вам практичні поради та емоційну підтримку.
 • Шукайте будь-які можливості, щоб дитина могла застосовувати знання, які вона здобуває в школі, і в домашній діяльності. Наприклад, доручіть їй розрахувати не­обхідну кількість продуктів для приготування їжі або необхідну кількість фарби, щоб пофарбувати певну поверхню.
 • Докладайте значних зусиль для того, щоб підтримати спокійну та стабільну атмос­феру вдома, коли в житті дитини відбуваються зміни:
 • намагайтеся уникати великих змін чи порушень у домашній атмосфері;
 • пам’ятайте, що спокій домашнього життя дасть змогу дитині ефективніше розв’язувати проблеми в школі.
 • Налагодьте добрі стосунки з учителями-предметниками дитини: обмінюйтеся ін­формацією про успіхи дитини вдома та в школі.