menu

Поради для вчителів-«предметників» щодо роботи з інертними учнями

 

 

  • Не вимагайте від учнів негайного включення в роботу, їхня активність під час розв’язання нового виду завдань зростатиме поступово.
  • Ураховуйте, що інертні учні не можуть виявляти високу активність під час вико­нання завдань, а деякі взагалі відмовляються працювати в такій ситуації.
  • Не вимагайте від учнів швидкої зміни невдалих формулювань, оскільки їм необхід­ний час на обміркування відповіді, вони частіше дотримуються стандартів у відпо­відях, уникають імпровізації.
  • Не опитуйте учнів на початку уроку, тому що їм складно відволікатися від попере­дньої ситуації.
  • Уникайте ситуацій, коли від учнів потрібна швидка усна відповідь на запитання, їм необхідно надати достатньо часу на обміркування запитання та підготовку відпо­віді на нього.
  • Під час розв'язання завдань не відволікайте учнів.