menu

Кожна людина живе за законами своєї держави. Ми — за законами України. Деякі громадяни здійснюють вчинки, якими порушуються приписи діючого права. Такі вчинки звуться правопорушення­ми. Сьогодні ми поведемо мову про кримінальні пра­вопорушення, які є найтяжчими за своїм характером і в законодавстві називаються злочинами. Більше уваги приділимо злочинам, скоєним неповнолітніми.

І тайм.

1 . Що означає термін «склад злочину»?

(Це сукупність встановлених кримінальним законом ознак, наявність яких і характеризує те чи інше діяння як злочин. При відсутності хоча б однієї з ознак, відсутнім є і відповідний злочин).

2. Поясніть термін «суб'єкт злочину»?            
(Це особа, яка .може скоїти відповідний злочин і не­сти за це кримінальну відповідальність).

 3. Згідно з кримінальним законодавством, яких осіб вважають неповнолітніми?

(Неповнолітніми вважають осіб від 1 4 до 1 8 років).

4. Що означає термін «покарання»?

(Покарання — це захід державного примусу, який застосовується до особи виключно за вироком суду за вчинення злочину і полягає в серйозних обмеженнях прав і свобод даної людини).

5. Який максимальний строк позбавлення волі не­повнолітніх згідно з діючим законодавством України? (10  років).

 

II тайм.

1 . Яка загальна межа віку, з якого можливе притяг­нення до кримінальної відповідальності? (16 років, лише деякі з 14 років).

2. Назвіть злочини, за які можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності особи у віці від 1 4 до 16 років?

(Суд може притягнути до кримінальної відповідальності осіб у віці від 14 років за:

1) вбивство;                                    

2)посягання на життя судді, працівника правоохо­ронного органу;

3) умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що при­
чинили розлад здоров'я;                      

4) зґвалтування;

5) крадіжку;                   

6) грабіж;               
7) розбій;     

8) злісне, або особливо злісне хуліганство;

9) пошкодження об'єктів нафто-, газо- та нафто-продуктопроводів при обтяжуючих обставинах;

10) умисне знищення або пошкодження державно­го, колективного чи індивідуального майна громадян, .що спричинило тяжкі наслідки;

 11) умисне вчинення дій, які можуть викликати аварію поїзда).

3. Які заходи можуть застосовуватись до особи, яка вчинила у віці до 1 8 років злочин, що не становить великої суспільної небезпеки, якщо буде визначено, що її виправлення можливе без застосування кримінально­го покарання? Назвіть їх.

(Суд може застосувати примусові заходи виховного характеру, які не є кримінальним покаранням, їх, п'ять:

1) зобов'язання публічно, або в іншій формі попро­сити вибачення у потерпілого;

2) застереження;

3) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за його згодою, а також ок­ремим громадянам на їх прохання;

4) покладання на неповнолітнього, який досяг 15-річного віку і має майно або заробіток, обов'яз­ку відшкодувати заподіяні збитки;

5) направлення неповнолітнього до спеціальної на­вчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення.

4. На який строк може бути направлений неповнолітній до спеціальної навчально-виховної установи для дітей та підлітків?

Що його виправлення, але не більше 3-х років).

5. Як назвати звільнення від кримінальної від­повідальності, прощення одним словом?  (Амністія).

6. Це початкова форма попереднього розслідуван­ня, основна функція якої — проведення оперативно-пошукових заходів і слідчих дій з метою виявлення оз­нак злочину та осіб, які його вчинили. Назвіть одним словом, що це? (Дізнання).

 

III тайм. -

1. Двоє неповнолітніх проникли в чужий гараж і вик­рали  автомобіль.  Це,  безумовно,  злочин.  Який? Адміністративний чи кримінальний? (Кримінальний).

 2. Учень 10-го класу займався продажем нарко­тичних речовин. Чи є це злочином і якщо це так, то як карається?

(Це один з найтяжчих злочинів. Карається тривалим позбавленням волі).

3Група учнів зрубала в дендропарку ялинку. Як кваліфікується такий вчинок?

(Це адміністративний злочин. Карається штрафом).

4. Група хуліганів напала на учня. Обороняючись, учень вибив око нападнику.

Яке покарання чекає на учня?

(Ніяке. Він діяв в межах необхідної самооборони).

5. Неповнолітній відбирає у дітей гроші. Який це злочин? (Кримінальний. Карається позбавленням волі).

 

Примітка.

Найрозумніші (ті учні, котрі набрали найбільшу кількість балів) отримують по 12 балів.

 Між таймами і в кінці — музичні паузи.

Обладнати книжко­ву виставку «Про закон».