menu

 НОВИНИ! 


Пам'ятка щодо ЗНО

200baliv.com і тижнева порція матеріалів для ЗНО з української.

Програма "Чорним по білому" з моїм інтерв’ю

Ви можете завантажити "Довідник з української" прямо зараз тут

Юрій Яновський “Дитинство”: аналіз твору, цитатна характеристика персонажів, скорочений переказ

 

http://www.living-democracy.com.ua/

 

 Посилання для укр ЗНО

 


 Про терміни реєстрації. Реєстрація для участі в ЗНО триватиме з 6 лютого до 17 березня, внесення змін до реєстраційних даних, а отже перереєстрація здійснюється в період з 6 лютого до 31 березня, але необхідно пам’ятати, що за нормативними вимогами для внесення змін необхідно, крім пакета реєстраційних документів надавати отриманий раніше Сертифікат, а отже термін початку внесення змін є умовним. 
        Щодо алгоритму реєстрації. Алгоритм реєстрації випускників ЗНЗ для участі в ЗНО в 2017 році у цілому буде аналогічним реєстрації попереднього року. Реєстраційна форма створення Заяви-реєстраційної картки буде розміщена на сайті УЦОЯО у вільному доступі з 6 лютого о 10:00. Ви можете ознайомитися з ним, скориставшись презентацією, що підготовлена регіональним центром. Її також розміщено на сайтах шкіл.

           Щодо окремих особливостей порядку реєстрації для участі в ЗНО-2017.
1. У цьому році на відміну від попередніх років під час формування реєстраційної картки випускник не лише обирає тип паспортного документу, а й обов’язково зазначає паспортні дані (у минулі роки паспортні дані вписувалися в реєстраційну картку) та обирає із даних, що є в реєстраційній формі як відомості про НЗ, так і про клас, у якому навчається.
2. На відміну від минулого року внесення змін (перереєстрація) можливо лише при поданні повного пакету реєстраційних документів (у попередньому році дозволялося надавати пакет документів за скороченим переліком);
3. У 2017 році учасники ЗНО, які під час основного реєстраційного періоду реєструються для участі в ЗНО під час додаткової сесії, вперше отримують від регіонального центру в індивідуальному конверті разом з іншими документами окреме повідомлення про надання їм можливості пройти ЗНО під час додаткової сесії.

       Щодо оновлення нормативної бази ЗНО

      За останній місяць відбулося суттєве оновлення нормативно-правового забезпечення ЗНО, але зараз о тих нормативах, що мають відношення до реєстрації для участі в ЗНО:
1). Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1033 внесено зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 “Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”.
        Зокрема, Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти доповнено положеннями щодо моніторингу якості освіти, чітко визначено права та обов'язки учасників зовнішнього незалежного оцінювання, повноваження суб'єкта зовнішнього незалежного оцінювання та якості моніторингу освіти на певному освітньому рівні, зокрема, МОН, Українського центру оцінювання якості освіти, повноваження вищих навчальних закладів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання тощо. При цьому із тексту вищеназваного Порядку виключено усі положення, які деталізували проведення ЗНО на певному освітньому рівні. З 2017 року порядок проведення ЗНО на відповідному освітньому рівні регулюватиметься окремими нормативними документами. 
          У зв’язку з цим підготовлено та затверджено наказом МОН України від 10.01.2017 № 25 Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі – Порядок). 
2). 27 грудня за № 1707/29837 Міністерством юстиції України зареєстрований спільний наказ МОН України та Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність».
Наказом затверджено:
– Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
– Перелік особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Перелік);
– форму медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЗНО (форма № 086-3/о) та порядок її видачі. 
          Загалом Перелік містить 7 категорій осіб з особливими освітніми потребами та  опис 21 умови, що можуть створюватися в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ПТ).
      Особливі (спеціальні) умови, що передбачено для створення в ПТ для осіб з особливими освітніми потребами, умовно можна розділити на дві групи. Це: 
1) умови, які створювалися нами в попередні роки, які, як правило, не викликали особливих ускладнень для реалізації (наприклад: виконання сертифікаційної роботи за одним із перших столів аудиторії та/або в аудиторії, що розташовано на першому поверсі; надання учаснику перед початком проведення ЗНО тексту промови інструктора; надання у паперовому вигляді тексту, написання якого передбачено на дошці; надання можливості використання слухового апарата, лупи; дозвіл на присутність в аудиторії перекладача-дактилолога тощо); 
2) умови, які  не створювались у попередні роки, як з причини відсутності нормативних підстав, так і з урахуванням технічних можливостей навчальних закладів (далі – НЗ), тобто з причини відсутності таких умов в НЗ. До цієї групи умов можна віднести:
– надання додаткового часу (до 30 хвилин) окремим категоріям осіб;
– надання можливості супроводжуючій особі допомогти учаснику ЗНО зайняти робоче місце в аудиторії та вийти з ПТ;
– можливість присутності в аудиторії лікаря-спеціаліста (відповідно до діагнозу); 
– наявність в ПТ зовнішніх сходів і пандусів, обладнаних поручнями та туалету, обладнаного універсальною кабіною, доступною для осіб, які пересуваються на колісних кріслах;
– виконання сертифікаційної роботи за столом, приданим для письма на інвалідному візку тощо.
        Пунктом 3 цього спільного наказу введена вимога до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вжиття заходів із забезпечення особам з особливими освітніми потребами можливості проходження ЗНО у навчальних закладах, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення». 
        Наявність такого пункту практично виключає можливість відмови в реєстрації для участі в ЗНО на підставі відсутності у НЗ столів, приданих для письма на інвалідному візку, зовнішніх сходів і пандусів, обладнаних поручнями або туалету, обладнаного універсальною кабіною, доступною для осіб, які пересуваються на колісних кріслах або інших умов, передбачених Переліком. 
      Як бути, якщо особлива умова не передбачена Переліком, наприклад необхідність вживання їжі, надання допомоги учаснику ЗНО супроводжуючою особою під час процедури тощо. У цих випадках рішення про можливість створення в ПТ особливих умов приймається регламентною комісією з урахуванням технології проведення ЗНО та матеріально-технічних можливостей ПТ.
      У наказі також надано перелік документів, у яких може бути зазначена інформація про захворювання або патологічний стан, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО. Саме на підставі таких медичних документів наказом передбачена можливість вступу до ВНЗ без проходження ЗНО за результатами вступних іспитів. Ще одна підстава – це рішення регламентної комісії щодо відмови в реєстрації для участі в ЗНО через неможливість створення особливих умов.